سه خروس ناکام

حامله شدن نادیا منجر به این شد که پدر سه خروس خرید. دو خروس به رنگی مایل به قهوه‌ای و یکی سفید. از همان روز اول این خروس سفید شیطون‌تر و زبر و زرنگ‌تر بود و جای خودش رو در دل بابا جا کرد. هدف از خریدن این زبون بسته‌ها این بود این بود که به قتل برسند و خوراک نادیا بشن که بچه‌ای درست و حسابی ‌ای تحویل بده.

زمان گذشت و اینا بزرگ‌تر شدن و نهایتا در طول ۴ ماه دو تا ازین خروسها سر بریده شدن که حتما متوجه شدین که اون خروس سفید تنها باقی‌مانده بود که پدر به این صرافت افتاد این ی دونه رو نگه داره تا حرکت مرغ‌داری رو گسترش بده. این گسترش با اضافه شدن دو تا مرغ به خروس سفید منجر شد و خروس ما که سن و سالش داشت زیاد می‌شد داشت با خودش حال میکرد. تا اینکه به سن بلوغ رسید و فهمید می‌تونه بخونه.

ی روز توی خونه نشسته بودیم که دیدم صدایی شبیه صدای الاغ یا فیل داره میاد که نهایتا پس از بررسی فهمیدیم این خروس ماست که داره کم کم تمرین خوندن میکنه. دو هفته‌ای گذشت تا صداش قشنگ باز شد و تونست مثه یک مرد بزنه زیر آواز. اما این آواز خواندن شروع دردسرهای این خروس بود.

شب ساعت ۱۰ توی خونه بودیم و داشت کم کم خوابمون می‌برد که صدای انکر الاصوات خروس بلند شد و شروع کردن به خوندن . خوندنی که پایان نداشت. شاید بیست بار خوند. همه چی مشکل داشت. هم ساعت خوندن هم میزان خوندن هم حجم صدا و اصن هیچ منطقی نداشت. بازی به همینجا ختم نشد و خروسی که داشت هروز بزرگتر میشد این ساعات خوندش و زیاد خوندش داشت بیشتر و بیشتر میشد. ساعت ۵ صبح. ۱۰ صبح. ظهر عصر شب نیمه شب.

تا اینکه اهل خانه هر کس به شیوه‌ای به صرافت افتاد تا با این خروس مقابله کنه. من از توی بالکن آب روش می‌پاشیدم و کلوخ به سرش میزدم. یکی داد میزد و بابا یک روز با قوطی روغن دنبالش افتاده بود تا ماتحت خروس رو چرب کنه. متاسفانه هیچ روشی چاره ساز نبود و بنظر می‌رسید این ناتوانی ما در خفه کردن خروس باعث شده بود که یک حس قدرتی بهش دست بده.

تا اینکه امروز خبری به گوشم رسید. پدر آماده سر بریدن است.

سیستم تهویه مطبوع

دیروز رفتم ساختمون روزنامه اطلاعات و کسی که باهاش قرار ملاقات داشتم یه کتابچه معرفی این روزنامه رو بهم داد. روی جلدش عکس ساختمون عظیم اطلاعات رو چاپ کرده بودن.

این دفترچه توی اتاق بود.

یکی از بچه ها برش داشت و نگاهی به عکس ساختمون انداخت بعد گفت:

-مجتبی!

-چیه؟

-این ساختمون تهویه مطبوعش چه جوری کار میکنه..؟!!!!!

 

من هنوز در تعجبم که این سوال از کجای ذهن این آدم درومد. وقتی ما زدیم زیر خنده خودش هم در تعجب این حرفی که زده بود غرق بود