۳۰۰

۳۰۰
این روزها در اکثر وبلاگها سخن از فیلم جدید هالیوود به نام ۳۰۰ است که تا چند روز دیگر اکران خواهد شد. از مضامین این وب نوشتها بر می آید که در این فیلم سعی شده جنگ ایران و یونان باستان به تصویر کشیده شود، اما نکتۀ قابل تامل آنجاست که ایرانیان را انسانهایی وحشی و خونریز و یونانیان را مردمانی متمدن و با فرهنگ معرفی میکند. جالب آنکه در این فیلم خشایار شاه پادشاهی آفریقایی است. نکتۀ جالب واکنش دولت به این قضیه است ، در سایتی خبری خواندم که دانشجویان ایرانی در مالزی با اکران این فیلم مخالفت کرده اند اما هیچ اعتراضی از طرف مقامات ایرانی به اکران این فیلم هنوز که صورت نگرفته
برای مخالفت با این فیلم در این آدرس امضاء جمع آوری میکنند (با تشکر از آقا سینا):
http://www.petitiononline.com/BTM3/petition.html