پرسش مهر


پرسش مهر امسال را که شنیدم یاد روزهایی افتادم که سعی میکردیم به پرسشهای مهر آقای خاتمی پاسخ دهیم ولی نمیدانم به علت نقصان فکری ما بود یا دشواری سوالات مطرح شده ، هیچگاه پاسخی در خور نیافتم و در این مسابقه شرکت نکردم، اما بسیار خوشوقت میشوم که امروز به یاد سالهای از دست رفته به پرسش مهر امسال پاسخی دهم.

پرسش مهر : نحوۀ پیشرفت همه جانبۀ کشور چیست؟

با توجه به اینکه طراح این سوال (پرزیدنت احمدی­نژاد) نژاد کشور ایران را برترین کشور و ملت ایران را برترین ملت میداند به راحتی میتوان پاسخ این سوال را دریافت.

یک) کشوری روی خوشی و پیشرفت را میبیند که نمایندگانش را اکثریت انتخاب نکند. چون همیشه حق با اقلیت بوده و اقلیت آن نمایندگان را انتخاب کنند. شاید بهتر باشد که فرایند را برای روشنتر شدن داستان شرح دهم ، در مرحلۀ اول اقلیتی که همیشه حق با آنهاست نمایندگان را بدون هیچ غرض­ورزی انتخاب میکنند سپس از بین همۀ خوبها ، اکثریت یکی را انتخاب میکند. در اینصورت نه اصل دموکراسی زیر سوال میرود و نه حقیقت زایل میشود.

دو) کشوری پیشرفت میکند که رئیس جمهورش هنگام سخنرانی در سازمان ملل در هالۀ نور برود و حاضرین به خاطر شدت نور وی سالن را ترک کنند.

سه) کشوری پیشرفته است که در آن مونوریل داشته باشد نه مترو.

چهار) کشوری دارای امنیت است که در عرض سه سال دو قطعنامه علیهش صادر شود و یکی در راه باشد چون در این صورت همه از آن کشور میترسند و میدانند که آن کشور خیلی خطرناک است و فکر حمله به آن کشور به سرشان نمیزند.

پنج) کشوری که رابطۀ ریاست­جمهورش با وزرا بنا به گفتۀ مشاورش همچون زن و شوهر در حال جدایی باشد، کشور خوبی است چون همه میفهمد که این کشور با خودی ها هم سر سازگاری ندارد چه برسد به اجنبی.

شش) کشوری که هر روز در گوشه­ای از آن کسی را میکشند و صدای بازماندگان به جایی نمیرسد طریق سعادت را طی میکند.

هفت) کشوری که مجلسش یک روز به عدم تغییر ساعت رسمی رای میدهد و یک روز دیگر به تغییر آن، کشور خوبی است چون دشمن نمیتواند کارهای او را پیش بینی کند.

هشت) کشوری راه توسعۀ علمی را طی میکند که اساتید دانشگاه آن بجای فرصت مطالعاتی به حج بروند و همچنین کشوری دارای بهترین سیستم آموزش عالی است که اگر اساتید آن به کشورهای اجنبی رفتند آنها را از دانشگاه اخراج کند تا به دشمنان نشان بدهند ما جاسوسان را خوب میشناسیم.

نه) برای حفظ امنیت ملی باید دانشجویان داخلی که گول خارجیها را خورده اند به زندان انداخت و شکنجه کرد ولی نظامیان اجنبی را که بدون اجازه وارد آبهای ما شده­اند را با دست گل به کشورشان برگردانیم که نشان دهیم ما مهمانان ناخوانده را گرامی میداریم و این کار از ترس ضرب­العجل خارجیها نبوده.

ده) کشوری به مراتب عالی علمی میرسد که در بازارش ابزار تولید انرژی هسته­ای مانند راکتور و از این جور چیزها به راحتی پیدا شود که دانش­آموزان بتوانند به این وسایل دسترسی پیدا کنند و به این صورت متوسط سن دانشمندان هسته­ای آن کمتر از بیست و یک سال بشود.

یازده) کشوری به سمت توسعۀ فرهنگی در حرکت است که دختران و پسرانی را که گول اجنبی را خورده­اند دستگیر کند و به بازداشتگاه منتقل کند که دیگر از این غلطها نکند.

دوازده) کشوری برتر است که ترمز را از سیستم خودروهای خود بردارد که به همگان بفهماند کسی نمیتواند جلوی او را بگیرد حتی اگر به سمت جهنم برود.

سیزده) در یک کشور پیشرفت کرده معلمان تنها باید بروند و به دنبال کار تدریس خود باشند و اگر اعتراضی صنفی کردند باید آنها را زندانی کرد، زیرا به ساحت مقدس علم و معلمی توهین کرده­اند.

چهارده) مملکتی دارای ثبات و امنیت است که اکثر صندلیهای ریاست آن به افراد نظامی برسد، در اینصورت است که کسی جرات اعتراض را به خود نمیدهد.

پانزده) در کشوری مردم از گرانی رنج نمیبرند که همه مواد لازم خود را از محلۀ رئیس جمهور خریداری کنند.

شانزده) زمانی میتوان به قدرت سیاست اقتصادی یک کشور پی برد که پنجاه تن از استادان اقتصاد آن کشور نسبت به اقتصاد آن معترض باشند و در تنها جلسهۀ دوستانه­ای که با وزیر اقتصاد دارند قانع شوند.

هفده) در کشوری آزادی وجود دارد که هر ماه شاهد بسته شدن چند روزنامه باشیم و وقتی میخواهی به سایت بازتاب که وابسته به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است بروی متوجه شوی که آنهم فیلتر شده. در اینجا به خوبی معنی آزادی را درک میکنی ، یعنی هر کس آزاد است که هر سایتی را فیلتر کند و هر روزنامه­ای را خواست تعطیل کند.

هجده) کشوری به سرعت ترقی میکند که مسئولین آن توانایی آن را داشته باشند که چند شغل داشته باشند، تا بقیه بتوانند راحت زندگی کنند.

نوزده) دولتی موفق است که در یک ماه ساعت کاری کارمندان را نصف کند تا هم کارمندان استراحتی بکنند هم ارباب­رجوعانی که با درهای بسته مواجه میشوند ، قدر عافیت را بدانند.

بیست) در کشوری مهرورزی رشد پیدا میکند که مدارس دختران و پسران با اختلاف ده دقیقه­ای تعطیل شود ، زیرا در اینصورت گروهی که زودتر تعطیل شده میتواند خود را به موقع به محل دبیرستان دوستان خود برسانند تا همدیگر را از مهرورزی سیرآب کنند.

بیست مورد را یادآور شدم به این امید که یک بیست گنده بگیرم. اگر شما هم موردی را پیدا کردید در ادامه اضافه کنید ، تا اگر بیست نگرفتم علت را بدانم.