یه جوری شده

نمی دونم چرا اینجوری شده. اما متاسفانه یه جوری شده آدما باور خوبی براشون سخت شده. بهتر بگم که باور حسن نیت براشون سخت شده. 

تو این شرایط سخت اگه شما حسن نیت به خرج بدی متهم به سوء نیتی هستی که هیچ مدرکی هم براش نیس. درسته بالاخره جنگیدن و تلاش کردن و سرباز بودن خوبه ولی سربازای زخکی از ریسمون سیاه و سفیدم میترسن. 
حالا وظیفه ما چیه. 
نممیدونم