نیمه شب نامه – سبک تازه

به گوشم میرسد صدای تیک تیک ساعت دو و نیم است. تنها روشنایی اتاق از لامپهای بیرون است که داخل می آید از پنجره ها را بسته ایم که سردمان نشود. نمی برد خوابم می آید ولی گرسنه ام. روی میز است شیرکاکائو و خرما را برای صبحانه داده اند. سر پاکت شیرکاکائو را بریدم از این زندگی، تکراری نباشد بهتر است بخوابم. شیرکاکائو را سر کشیدم خمیازه ای. حالم را به هم میزند این معادلات ذنیا را باید عوض کنم گوشی موبایم را که شده خراب اوضاع جهان از اول سال ۸۹، سال صبر و فشار. گرفته خوابم می آید صدای تیک تیک ساعت شش باید برخیزم از خواب، خواب می آورد، این را همه می گویند کسان بهشت با حور خوش است….

یک دیدگاه برای “نیمه شب نامه – سبک تازه”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.