موسیقی ای که حرام میشود

جایی به نقل از وبلاگ حسین زمان خواندم، علت حرام شدن موسیقی در اسلام ورود آن به دربار پادشاهان بوده و موسیقیدانها برای اینکه درآمدی داشته باشند برای دربار شاهان موسیقی می ساخته اند. و سپس نتیجه گرفته بود، در این صورت موسیقی به خودی خود حرام نیست و نوع استفاده از آن باعث میشود تا حرام شود.

چنین نوع استدلال و برخوردی در دین اسلام و آنچه گفته اند و شنیده ایم، برخورد تازه ای نیست. اگر اشتباه نکرده باشم در جایی خوانده بودم که حرام کردن استفاده از مشروبات الکلی هم به علت استفادۀ بی رویۀ اعراب بوده. اگر این روایتهای تاریخی حقیقت داشته باشند، بیشتر به معنای پاک کردن صورت مسئله است تا یافتن راهی تازه برای آن که معنای پاک کردن صورت مسئله هم در همه جا مشخص است.

اما آنچه باعث تعجب است، استقبال برخی افراد از شنیدن چنین استدلالهایی است. مثلا آقای زمان حتما خوشحال بوده اند که موسیقی به این دلیل حرام شده بوده و بخودی خود حرام نیست. در این صورت مجوزی شرعی برای فعالیت در عرصۀ موسیقی یافته اند. اما باید از آقای زمان و همۀ کسانی که این چنین می اندیشند پرسید امروز معیار شما برای حرام بودن موسیقی چیست؟ آیا امروز هم موسیقی را در دربار ظالمان و کافران و …. به کار نمیگرند؟ آیا به نظر شما چنین استدلالی منطقی است که از شنیدن آن خوشحال می شوید؟

Hasht-Behesht_Palace_santur