قدر عادت

آنان که امروز به بودنشان عادت کرده ایم

نبودشان را ثانیه ای تاب نمی آوریم

چه پیچیدگان ساده ای هستیم ما انسانها

بیایید یا عادت نکنیم

و یا اگر عادت کردیم، قدر عادتهایمان را بدانیم

که از بودن تا نبودن فاصله ای نیست جز یک نگاه.

3 دیدگاه برای “قدر عادت”

  1. پروردگارم مهربان من از دوزخ این بهشت رهاییم بخش دراینجاهردرختی مراقامت دشنامی ست وهرزمزمه بانک عزایی وهرچشم اندازی سکوت گنگ وبی حاصلی درهراس دم می زنم در بی قراری ام زندگی می کنم وبهشت تو برای من بیهودگی رنگینی ست من دراین بهشت همچون تودرانبوه افریده های رنگارنگت تنهایم تو قلب بیگانه مرامی شناسی که خود درسرزمین وجود بیگانه بودی کسی رابرایم بیافرین تادراو بیارامم دردم درد بی کسی بود

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.