قانون برای همه. در باب نحوۀ پوشش دانشگاهیان

روز

قانون برای همه. در باب نحوۀ پوشش دانشگاهیان
این خیلی خوبه که دانشگاه و مدیرانش به فکر همۀ ابعاد دانشگاهیان باشن. بنده خودم وقتی دیم قوانین پوششی برای دانشجویان پسر و دختر تعیین شده ، از این حرکت رو به جلو ! خیلی استقبال کردم. چون اصولا دانشگاهیان بی شعورترین و پر دردسرترین قشر جامعه هستند که باید مراقب همه چیز اونا بود، که خدای نکرده جامعه رو به انحراف نکشن.
اما بحث اصلی این است که مسئولین محترم باید همۀ جوانب جامعۀ دانشگاهی رو هم در نظر بگیرن و برای همۀ بخشهای اون قانون وضع کنن. یکی از بخشهای جامعۀ دانشگاهی، گربه های دانشگاه هستند. اصولا نحوۀ زندگی این حیوانات از نوع پوشش گرفته که به صورت عریان در محوطۀ عمومی دانشگاه ظاهر میشوند تا رفتارهای سکسی ای که در ملا عام انجام میدهند اصلا جالب نیست. بنده به شخصه شاهد این بودم که یکی از روزهای شلوغ دانشگاه در ساعتی که شلوغترین ساعت سلف دانشگاه بود، روبروی تریای پسران، دو عدد گربه آنچنان با بی آبرویی با یکدیگر عشق بازی میکردند که همه از تعجب داشتند به آنها نگاه میکردند. به نظر میرسه اگر برای این قشر فرهیخته دانشگاه که در تمامی ساعات در صحن دانشگاه فعال هستند فکری نشود و قانونی مصوب نشود کارهای از وقیحتر هم که دیگر اینجا جای گفتنش نیست دیده خواهد شد.
بخش دیگر کارگران داخل دانشگاه هستند. بنده خودم بارهای شاهد بودم که کارگران دانشگاه با لباسهای زننده مانند شرت هفتی و دیگر هیچ در زمین ورزشی مشغول بازی هستند.
یا کلاغها و قس علی هذا
images