شب قدر

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

امشب با شوق زیادی به سمت قلم دویدم و عنان آن را بدست گرفتم . حسی بهم میگه که باید اونچه رو که در دل دارم بنویسم تا به آرامش برسم. همیشه احساس میکرده ام که حرفهای زیادی برای گعتن دارم ولی نمیدانم جرا هر زمان که سعی به گفتن کرده ام به سادگی حرعم به پایان میرسید و چیزی برای گفتن باقی نمیموند. شاید یکی از دلایل اصلی اون کم خواندن و خطالعه ی ضعیف باشده و بافرض درست بودن این جواب سعی کرده ام که سطح مطالعات غیر درسی خودم رو افزایش بدم و از باری تعالی کمک میخوام که من رو در این راه یاری کنه.
خوب ، امشب که بعد زا چند هفته اولین شبیه که دارم مینویسم ،‌ البته میتونم بگم اولین صبح چون الآن دقیقا ساعت ۵:۰۶ بامداد روز ۲۱ مهر مصادف با ۲۹ رمضان است،‌ بله درست فهمیدید دیشب شب قدر بود . “و ما ادراک ما الیله القدر” . تصمیم داشتم که شب قدر امسال هم مانند پارسال به حسینیه ارشاد برم ولی به دلایلی نشد و به مسجد داخل دانشگاه رفتم ،‌ جدای از مشکلاتی که بود ولی روی هم رفته مجلس خوب و آرامش بخشی بود و حال عرفاین خوبی هم به من دست داد . تصمیمات تازه ای در زندگی ام گرفتم که امیدوارم نتیجه بخش باشه.
نکته ی جالبی که امشب نظر من رو به خودش جلب کرد این بود که اگر ما نظری به سیر پیشرفت اسلام در عربستان بیاندازیم متوجه میشویم که پیامبر با قبیله ای و گروهی از مردم موجه بود که واقعا از هم دوره ای های خوب بسیار عقب افتاده تر بودند. اما اگر بیشتر دقیق شویم پی میبریم که پیامبر از همین جماعت عقب افتاده چه جماعت عجیب و نیرومندی ساخت. حال فرض کنید جماعتی با سطح آگاهی امروز ایرانیان بدست رهبری چون محمد(ص) بیافتد ،‌ واقعا از ما چه خواهد ساخت . و بعد کمی با خود فکر کردم که آیا ما امروز نمیتوانیم حتی درصد اندکی از توانایی های پیامبر اسلام (الگوی واقعی یک رهبر موفق) را به معرض نمایش بگزاریم؟ متاسفانه جواب قانع کننده ای برای سؤالم جوابی نیافتم . و از شما که این متن را میخوانید میخواهم که اگر چیزی به ذهنتان رسید به من کمک کنید .

درآخر نظر شما رو به سخنی زیبا از دکتر شریعتی در باب قرآن جلب میکنم:
دکتر در مورد روخوانی قرآن و نحوه ی نگریستن در اثر گذاری قرآن در هر موردی میفرمایند:
تناقضهای میان آیه ها و روایات،‌ روایات با آیات و آیه ها با واقعیات عینی از همین مایه میگیرد که ما داروخانه را با گلخانه اشتباه گرفته ایم .