دولت و بی تدبیری

اگر تا به امروز دربارۀ خود شخص احمدی نژاد ذره ای شک داشتم که آیا احمدی نژاد با فشار اطرافیان خود است که اینقدر بی تدبیر و ناآگاه به نظر میرسد یا واقعا خود ایشان مشکلی دارند ، امروز دیگر بعد از انجام این عمل (تعطیلی ۴ روزه) هیچ شکی در این مورد ندارم . دولت ایشان آن قدر بی برنامه است که حتی برای دو روز آیندۀ خود هم برنامه خاصی ندارد که به این راحتی دو روز کاری مملکت را تعطیل میکند. در کشوری که همه ی از تعداد زیاد تعطیلیها مینالند چنین عملی را میتوان یک تصمیم فردی و بدون مشورت دانست و این عمل برای یک رئیس جمهور واقعا قابل چشم پوشی نیست. البته اولین نکته ای که قبل از همه چیز نظر من را به خود جلب کرد این بود که چرا باید به این راحتی یک رئیس جمهور بتواند یک روز مملکت را تعطیل کند؟؟؟؟؟؟
یکی از عزیزان در وبلاگ خود نوشته اند که آقای احمدی نژاد دوست دارد که آدم عجیبی باشد و کارهای عجیب الخلقه کند که آخرین نمونه آن را دیدیم . برای خواندن متن کامل این مطلب از روزنوشت دکتر یدالله اسلامی http://kavirema.persianblog.com دیدن فرمایید.