دایه مهربانتر از مادر

این روزها در دانشگاه یکی از جنحالی ترین مسائل انتخاب فردی به عنوان به عنوان مسئول حجاب دختران خوابگاه است. آمدن این فرد که مسئول شورای صنفی خوابگاه دختران ، وی را دایۀ مهربانتر از مادر نامیده باعث ناآرامی در خوابگاه دختران شده و همه روزه شاهد انتشار بیانیه ای به مخالفت با این حادثۀ خارق العاده هستیم. اما مسئله ای که برای من سؤال برانگیز شده مؤثر بودن اعمال چنین راههایی برای پرپایی جامعۀ اسلامی است. در هیج دوره ای از اسلام سراغ نداریم که هیچ کدام از امامان ما دستور به چنین اعمالی و چنین و محدودیت هایی دهند. از طرف دیگر اگر امروز از کنار درب مدرسه ای بایستید تا آن مدرسه تعطیل شود هنگام خروج دانش آموزان حتی راهنمایی و دبستان به حرفهایی که بین آنها رد و بدل میشود گوش دهید به عمق فاجعه ای که ما در آن گرفتار شده ایم پی خواهید برد . آنگاه من بسیار مشتاقم که بدانم آنان که با قشر دانشجو که از سالمترین اقشار جامعه است این چنین عمل میکنند با آن دانش آموز چه خواهند کرد؟