حسینیه ارشاد و شب قدر (۲)

به نام ایزد دانا
شب ۲۳ ماه مبارک رمضان نیز این توفیق دست داد تا در محظر اندیشمندان در حسینیه ارشاد باشم و از بیانات صاحب نظرانی که امروزه کمتر میتوان نظرات باریک و اندیشمندانه آنان را به راحتی شنید بهره ببرم. در این شب بزرگ توفیق مضاعفینیز نصیب من شد که پای سخنان یکی از بزرگترین اندیشمندان امروز جهان اسلام یعنی دکتر عبدالکریم سروش نشستم . صحنه جالب آن شب هنگامی بود که دکتر سروش وارد مجلس شدند و حاضرین که از دیدن ایشان در این مجلس به وجد آمده بودند شروع به تشویق این استاد عزیز کردند و در همین هنگام بود که مجری به سرعت خودش رو به تریبون رسوند و از حاضرین خواست که به احترام این شبها از صلوات بجای دست زدن استفاده کنند .
نکته جالب این جلسه سخنرانی دکتر سروش و اشاره زیبای ایشان به حکمت شب قدر بود. بعد از اینکه از ایشان درخواست برای سخنرانی را پذیرفتند ، در بیانات خودشان که نیم ساعت بیشتر به طول نیانجامید ،‌ در مورد این مطلب که میگویند سرنوشت انسان در این شب رقم میخورد گفت ،‌ اگر انسان بتواند به درستی این شب بزرگ را درک کند ،‌ میتواند صفاتی را در این شب کسب کند که در تمام طول عمرش به او کمک میکنند که رفتاری مناسب داشته باشد و این زیباترین تعبیری بود که تابحال من شنیده بودم . در ابتدای سخن نیز به این نکته اشاره کردند که شب قدر شب نیکو و خجسته ایست که ما باید با فرارسیدنآن به یکدیگر تبریک بگوییم ولی چون همراه با شهادت امام علی(ع) شده است حزن و اندوه خاصی نیز در حالات ما شیعیان دیده میشود.
در این شب دکتر محسن کدیور نیز به ایراد سخنرانی پرداختند که موضوع سخنرانی ایشان بازنگری در منابع دینی بود که در باب صحت احادیثی که در رابطه با امامان روایت شده است بود. البته در سخن کوتاهی که در اول سخن خود داشتند ابتکار جدید وزارت علوم مبنی بر درجه بندی دانشجویان و مارک گذاری بر آنان و درست کردن عباراتی مانند دانشجوی تک ستاره و چند ستاره را که به جلوگیری از تحصیل دانشجویان در رده های تحصیلات تکمیلی انجامیده است را محکوم کردند و این را یعنی جلوگیری از تحصیل را جدیدترین حربه این گروه دانست.
در این جلسه خانم دکتر سوسن شریعتی فرزند نکوی دکتر علی شریعتی و جناب آقای رحمانیان نیز ایراد سخن کردند.