جایی برای آینده

امروز که بعد از سالها به یاد وبلاگم افتادم و در اولین نگاه متوجه شدم آخرین پستم مربوط به از دست رفتن یکی از دوستانم بوده که اگر کسی نداند فکر می‌کند خودم از دست رفته‌ام که دیگه وبلاگ به کارخودش ادامه نداده.

نگاهی به وبلاگ من رو به یاد این مطلب انداخت که وبلاگ نوشتن من بیشتر به درد آینده خودم می‌خوره. برای روزهایی که بیکار شدم و خواستم ورقی بزنم به گذشته ببینم چه اتفاقایی افتاده بوده.

به همین خاطره که دوباره تصمیم به نوشتن گرفتم و شروع کردیم این بازی رو.