تریبون آزاد (قسمت دوم)


…. حالا ادامۀ ماجرا. آن روز پر سر و صدا بود، به قول یکی از بچه ها شده بود رینگ بوکس انجمن اسلامی و بسیج. اما در قسمت قبل فرصت نشد به ماجرای رئیس دانشگاه و سخنرانی ۲۵ دقیقه ای او بپردازم . پس از دو ساعت ونیم صحبت کردن دانشجویان تریبون به به آقای رئیس سپرده شد تا به برخی موضوعاتی که مربوط به ایشان میشد جواب بدهند. ایشان در ابتدا از جو سالن و سخنان دانشجویان ابراز تاسف کرد و گفت امروز روزی است که شما آرمانهای بلند خودتان را پشت این تریبون فریاد بزنید اما نمیدانم چرا به جان هم افتاده اید و با هم میجنگید (البته اینجانب خوب میدانم که این جو و این که دانشجویان به جان هم بیافتند مطلوب آقایان مسوول است) . بعد از سخنان رئیس مدیر جلسه(دیبر شورای صنفی مرکز) از ایشان درخواست کرد که به سوال دانشجویان مبنی بر غیر قانونی بودن نشریۀ شب بخیر خوابگاه پاسخ بدهند ، (عرض کنم خدمتتون که دانشجویان بیان میکردند، یک نشریۀ دانشگاهی نمیتواند با مدیر مسوولی یک ارگان باشد بلکه حتما باید شخصیتی حقیقی باشد این در حالیست که مدیر مسوول نشریۀ نام برده معاونت فرهنگی دانشگاه است ) رئیس در ابتدا گفت این قانون مربوط به نشریان دانشجویی میباشد و نشریان دانشگاهی از این قانون مستثنی هستند و من برای کسانیکه چنین دغدغه هایی دارند متاسفم و بسیار نگرانم که چرا در این جلسه سوالاتی در این سطح پایین مطرح میشوند، در این حین یکی از دانشجویان با صدای بلند ماده ای از قانون نشریان دانشگاهی خواند که خلاف توجیه رئس بود و آقای جبل املی در جواب ایشان(در حالیکه خیلی کم آورده بود ) گفت من باید بررسی کنم پس جواب ایشان مدیر جلسه اشارۀ لطیفی کرد و گفت منظور ما این است که آیا آقای مدیر فرهنگی ( مهندس خلج) که خود مسوول مجوز دادن به نشریات است نباید از این قانون آگاه باشد ؟ در این لحظه بود که رئیس با سکوت معنی دار خود پاسخی مثبت به این سوال داد و نتوانست حتی دفاعی کوچک از این مدیر خود بکند …..