بزرگی

داشتم طی یک پست مفصل تشریح میکردم که بعضی سوالا نباید به سراغ انسان بیاد هر چند که سوال چیز خوبیه. داشتم خیلی با تشریح و جزئیات میگفتم که اگه این سوال بیاد سراغتون که “چجوری من آدم بزرگی میشم”معنیش اینه که دنبال بزرگ شدن هستین و بعد گفتم که از نظر من اون لحظه شما دارین ازین مسیر منحرف میشین. 

داشتم اینا رومینوشتم که باطری تموم شد و نمیدونم چی وفلان و بهمان که همش پرید. 
حالا شد این. ه