ایران ۱۲۰ میلیونی آقای احمدی نژاد

دیروز که در پیرایشگاه در انتظار رسیدن نوبتم بودم ،‌ مرد سالخورده ای کنار من نشست بود و با خبری که از آقای احمدی نژاد در مورد ایران ۱۲۰ میلیونی در حال پخش شدن بود فریاد برآورد که “من نمی دانم این آدم با خود چه فکری میکند که این سخنها را میگوید”. و این گونه ادامه داد . من رانندۀ اتوبوس بین شهری هستم و دیشب در راه منزل بودم که ناگهان چند نوجوان به اتوبوس من حمله کردند و با یک آجر شیشۀ اتوبوس من را شکستند ،‌ کشوری که نمیتواند همین تعداد آدم را به درستی تربیت کند چگونه رئیس جمهور آن مردم را به داشتن فرزندان بیشتر دعوت میکند و از ایران ۱۲۰ میلیونی سخن میگوید . با خودم فکر کردم و سخن او را منطقی یافتم و به حال کشور خودم تاسف خوردم ،‌البته باید بگویم که به عنوان یک ایرانی اصلا خودم را در این وضع مقصر نمیدانم زیرا هیچ دخالتی در انتخاب این کادر هدایت کشور نداشته ام.
به خانه که رسیدم برادم در حال خواندن تاریخ ایران بود که به من نقشه ایران در زمان صفویان را نشان داد و گفت: “ببین که ایران در زمان صفویان چقدر بزرگ بوده و تا کجاهای جهان مال ما بوده” در همین حال بود که نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم خدا را شکر میکنم ایران از این بزرگتر نیست زیرا آنگاه مردم زیادی که الآن در راحتی زندگی میکنند مانند ما ایرانیان گرفتار این مشکلات خسته کننده بودند و امروز با خودم میگویم ای کاش آن زمان که ایران را تقسیم میکردند و هر چپاولگری گوشه ای را میبرد ، بیشتر از این برده بودند تا ایرانی با این اوضاع اصلا پدید نمی آمد.