استقلال ، آزادی ، جمهوری ، اسلامی

استقلال آری، آزادی آری ، جمهوری آری ، اسلامی ، کدام اسلام؟!! ستقلال را بخوبی میتوانم معنی کنم، همینطور آزادی و جمهوری را. فکر کنم مردم ۲۸ سال پیش هم این واژه ها را همانگونه که من امروز تعریف میکنم ، تعریف میکردند. اما نمیدانم در آن زمان از اسلام چه معنایی داشته اند، آیا معنایش این بود که هر چه دلمان خواست به مردم به نام دین بگوییم؟ آیا معنایش این بود که عده ای از نخبگان این مملکت را با یک اتوبوس به ته دره بفرستیم و بگوییم سانحه بود؟ آیا معنایش این بود که در یک سال ۲۰ روزنامه را تعطیل کنیم؟ آیا معنایش این بود که در یک انتخابات بیش از ۵۰ درصد کاندیداها را رد صلاحیت کنیم ، کسانی که بعضی از آنها برای این مملکت جوان داده اند ؟ آیا معنایش این بود که به مردم بگوییم که جوانان ما در خانه انرژی اتمی تولید میکنند؟ اگر اسلامی که در ۱۲ فروردین در آن حرکت نمایشی به آن رای دادند این بود ، من برای پدرانمان متاسفم که چنین کاری کردند. جالب آنکه با این اسلامی که ساخته اند تمامی آن سه واژه را هم تغییر داده اند .آری، انقلاب ما انقلاب بزرگی بود ، اما کجایند آن انقلابیون. مگر نه اینکه آنگاه که انقلابی پیروز میشود ، انقلابیون اصلی بر مسند کار مینشینند، پس مهندس بازرگان کجاست، کجاست شهید بهشتی، کجاست رجایی،…. . راست میگویند که ۱۰ سال ابتدایی هر انقلاب قبرستان انقلابیون است.
خدا عاقبت این حکومت را بخیر کند.