جمله ای برای همیشه

دندونم شکسته

خودم: حالم اصلا خوب نیست ، به خاطر دندونم خیلی ناراحتم

خودم: اگر ناراحت باشی خوب میشه.

خودم : نه.

 

الآن احساس میکنم حالم خوبه