عدالت؟

آیا عدالت بهترین هدف و مناسبترین آروزییه که میشه داشت؟ فکر میکنم کافی نیست و وقوعش راضی کننده نیست.

هنر

این چند وقت که یه نگاهی به هنر دنیا میندازم یه سوال برام پیش اومده، اینه که در شرایط فعلی

هنر نزد ایرانیان هست؟ یا نیست؟