شروع

به نام هستی بخش یکتا
اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
خیلی وقته که هیچی ننوشتم ،‌ البته اصلا در فکر نوشتن نبودم تا اینکه یکی از بچه ها که به تازگی نمیدونم از کجا وبلاگ من رو پیدا کرده بود بهم گفت که تمام وبلاگت رو خوندم به جز چند تا از پستهات بقیه جالب نبودن . پیش خودم فکر کردم که من اصلا برای چی می نوشتم که یادم اومد که من اصلا قصد نداشتم که چیزای جالب بنویسم ولی خوب اگه بعضی وقتا خوب می شدن بدم نمی یومد ،‌ فقط مینوشتم که بتونم نوشتن رو یاد بگیرم . حالا که یادم اومده که چه هدفی داشتم دوباره تصمیم گرفتم که شروع کنم به نوشتن و امیدوارم که بتونم . اصلا هم قصد ندارم که چیزای جالب و خوندنی بنویسم ولی سعی خودم رو در جالب کردن اونا میکنم .
در حال حاضر ساعت ۹:۵۵ است و تقریبا توی اتاق جدیدمون مستقر شده ایم. همین امروز بود که رفتیم و از خوابگاه پر از خاطره حکیمیه وسایل پارسالمون رو آوردیم .
والسلام

سوالات آموزش پرورش

با درود
دست گل جدید دولت مهرپرور رو حتما شنیدین. بله، سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش رو میگم. واقعا من نمیدونم که این حرکت از طرف یک دولت که خود را اسلامی بیان میکند زشتتر و زننده تر است یا آن کاریکاتور دانمارکی از طرف یک موسسۀ ضد اسلامی. کفن پوشان این روزها کجایند که در خیابانها بریزند و شعار بدهند. واقعا اگر این اتفاق در دولت خاتمی می افتاد چه میکردند؟ امروز که حتی مراجع تقلید از مردم خواسته اند که دربارۀ این موضوع ساکت ننشینند. نمی دانم آنان که ادعای دین و دینداری دانند امروز کجا نشسته اند
چند نمونه از این سوالات را اینجا می آورم تا به عمق فاجعۀ رخ داده پی ببرید
رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟
الف)ماهیچه ـ سردست ب) ران ـ سردست ج) ران ـ جگر د)جگر و قلوه

کدام یک از گزینه‌های زیر از خصلت‌های خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟
الف) وقت شناسی ـ غیرت مردانه ج) وقت شناسی ـ سخاوت
ب) شجاعت و کثرت آمیزش با همسر د) برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتن

رسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمی‌کرد؟
الف) غذا ب) نان جو ج) انار د)ماهیچه گوسفند

رسول خدا(ص) در چه حالی اصلا دیده نشد؟
الف)درحال مجامعت با زنان ب)در حال بول و غائط
ج)در حال خرید از بازار د)نوشیدن آب در حالت نشسته

آیا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می‌شود؟
الف)هر دو پاک می‌شود ب)هیچ‌کدام پاک نمی‌شود
ج)مخرج بول پاک می‌شود ولی مخرج غائط پاک نمی‌شود د)مخرج بول پاک نمی‌شود ولی مخرج غائط پاک می‌شود.

به فرموده امام صادق(ع) مقدار آب مصرفی آن حضرت برای وضو و غسل به ترتیب کدام است؟
الف) یک صاع ـ یک صاع ب)یک مد ـ یک مد ج) یک مد ـ یک صاع د)یک صاع ـ یک مد

رسول خدا در شدت گرما به موذن می‌فرمود: ابرد، ابرد مقصود کدام است؟
الف) بگذار هوا خنک شود، بگذار هوا خنک شود. ب)شتاب کن، شتاب‌ کن
ج)دور شو دور شو د) الف و ب صحیح است

جبرئیل به پیامبر دستور داد که قرآن را در حالت . . . . بخواند
الف) ایستاده ب)نشسته ج)خوابیده د)سواره

)موی سر رسول خدا(ص)
الف) سیاه بود ب)سفید بود ج)جز چند مو بقیه سیاه بود د)در‌آخر عمر سفید شد

به فرموده امام صادق‌(ع) خداوند متعال در رسول خداد(ص) چند روح قرار داده است؟
الف)روح القدس ـ روح الایمان ـ روح القوه
ب) روح القدس ـ روح الشهو‌ه ـ روح الحیاه
ج)روح القوه ـ روح الشهوه ـروح الخلوه
د) الف و ب صحیح است.

کفن میت کدامیک از گزینه‌های زیر نیست؟
الف)لنگ ب)عمامه ج)سرتاسری د)جامه