بی سواد

یکی از دوستان در اتاق:

معلمها بیسوادترین قشر جامعه هستند!!!!!!!!!!!

———–

پ ن : بنده اعلام برائت میکنم از این حرف.

مردم

تا وقتی مردمی هستند که بابت اینها پول میدن، چرا باید یه گروهی فقیر باشن؟

DSC00804