نادانی

هر چه از نردبان دانایی بالاتر می روم، بر عمق نادانسته هایم افزدوه میشود.

خودم

دریاب

دریاب کنون که دولتت هست به دست

شاید فردا آنفولانزای خوکی گرفتی