دریاب

دریاب کنون که دولتت هست به دست

شاید فردا آنفولانزای خوکی گرفتی

تضاد

قرار نیست هر کاری که نکردنش بد بود کردنش خوب باشه!!!!